Karty rabatowe.

Zdobądź kartę rabatową
i korzystaj z rabatów!

Karta uprawnia nawet do 15% rabatu!
Szczegóły w regulaminie.

Regulamin promocji „Karta Rabatowa”

I. Założenia Promocji

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Centrum Ogrodnicze JUCCA z siedzibą przy ulicy Poznańskiej 161, 62-080 Tarnowo Podgórne, zwanym dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja Promocyjna „Karta Rabatowa” skierowana jest do klientów dokonujących zakupów na terenie Wielkopolskiej Gildii Rolno – Ogrodniczej S.A. w hali K3, w boksach numer 9 oraz 10, mieszczącej się przy ul. Franowo 1, 61 – 302 Poznań, zwanego w dalszej części „punktem sprzedaży”.
 3. Wydawanie Karty Rabatowej rozpoczyna się od dnia 1 września 2010 roku.
 4. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w kasach sklepu.
 5. Akcja Promocyjna trwa do odwołania.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Kartę może otrzymać każdy klient, który dokona w sklepie jednorazowego zakupu za kwotę co najmniej 200,00 zł (dwieście złotych), przy zastosowaniu takich form płatności jak: gotówka, karta płatnicze, bony Sodexho Pass, wypełni formularz zgłoszeniowy podając: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres, numer telefonu oraz wyrazi zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji w/w Promocji oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.
  Administratorem danych osobowych jest Organizator niniejszej Promocji.
 2. W Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Karta Rabatowa jest kartą imienną.
 4. Karta Rabatowa uprawnia jej posiadacza do:
  • - 3 % przy obrotach od 0 zł do
   1 500,00 zł w ostatnich 365 dniach
  • - 5 % przy obrotach od 1 501 zł
   do 3 000,00 zł w ostatnich 365 dniach
  • - 10 % przy obrotach od 3 001 zł
   do 6 000,00 zł w ostatnich 365 dniach
  • - 15 % przy obrotach powyzej 6 000 zł
   w ostatnich 365 dniach.
 5. Rabat przyznany na podstawie karty nie łączy się z innymi rabatami lub przecenami organizowanymi przez Sklep.
 6. Zniszczenie lub zgubienie Karty nie jest podstawą do jej wymiany na nową.

III. Postanowienia końcowe

 1. Przystępując do promocji uczestnik akceptuje treść regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, zmiany te będą każdorazowo zamieszczane w formie informacji na stronie internetowej pod adresem www.jucca.pl